"Vi hadde ikke lov å stoppe. Men i den gamle kølabåten jeg var på, «Fido», stoppa vi og redda 50 mann i konvoien. Det var jo ikke lov, men eskortebåten ble tatt først, og så ble kommandobåten tatt, og et par til. Da var det jo ikke så mange som hadde noe å si på om vi stoppa eller ei. Det var en sjanse å ta, for vi ble jo liggende der som en blink for ubåtene. Hvorfor vi redda akkurat den båten, kan jeg ikke riktig si. Men den var full av folk, og det er ikke moro å kjøre fra folk om du kan få redda dem. (...) Men det tærte på nervene. Det er ingen krigsseilere som er helt klare i huet. Det er veldig vanskelig å beskrive hvordan det føles. Nervene er ødelagt." Krigsseiler Jacob Rauan (f. 1915 d. 2015).
Krigsseilere // en vandreutstilling er en krigsseilerutstilling med fokus på livet etter krigen. Vandreutstillingen settes opp av folk selv på dugnad, og utforsker en ny måte å involvere kystsamfunn langs norskekysten i krigsseilerhistorien.
Utstillingen på Solsiden i Risør er satt opp i samarbeid med Kystlaget Øster Riisøer.
Utstillingen forsøker å ta lærdom av krigsseilernes opplevelse av utenforskap etter krigen, og supplere fortellingen om hvordan statsapparatet i liten grad ivaretok eller anerkjente krigsseilernes innsats etter krigen, med den mindre behagelig erkjennelsen av at dette også gjaldt lokalsamfunnene.
Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Forsvarsdepartementet, Fritt ord og Kristiansand kommune.

You may also like

Back to Top