"Hver uke møter jeg kameraten min Vidar på Burger King i Brooklyn. Alltid på samme. sted, på 86th Street og 5th Avenue. Vidar seilte også under krigen. Men vi snakker ikke mye om det. Det eneste jeg vet er at Vidar ble torpedert fem ganger. Fire ganger på norske båter og deretter på den amerikanske destroyeren han ble plukka opp av. Nei. Det er best å la være å snakke om det." Krigsseiler Karl Aksel Andresen (f. 1922, Søgne).
Krigsseilere // en vandreutstilling er en krigsseilerutstilling kuratert av folk selv på dugnad i kystsamfunn langs hele norskekysten. I 2020 vil utstillingen vandre som pilot i Agder. Utstillingen består av 8 portretterte krigsseilere i bilde og brosjyrer med krigsseilernes bio og sitat. Blant de portretterte krigsseilerne er Karl Aksel Andresen. Karl Aksel vokste opp i Søgne i en søskenflokk på ti. Han mønstret
på i utenriksfart 16 år gammel. Karl Aksel var 18 år da krigen brøt ut og seilte på alle hav under krigen om bord på skip som gikk med flybensin. Det skulle ta fem år før Karl Aksel fikk sendt sitt første brev hjem. Karl Aksel bor fortsatt i Brooklyn, NY.

You may also like

Back to Top