Av de norske sjøfolkene i handelsflåten under krigen, var 4000 mellom 14 og 18 år. Flertallet var kun et par år eldre. I denne utstillingen portretteres åtte av disse som var barn og unge da krigen gjorde dem til krigsseilere.
Blant de portretterte er Søren Brandsnes fra Lindesnes, bosatt i Vågsbygd sammen med kona Helga frem til han gikk bort i 2017. Søren fikk innvilget krigspensjon først i 1968. Huset de bodde i, sto i Helgas navn. Søren fikk ikke byggetillatelse fordi han mistet hjemstavnsretten etter å ha vært for lenge ute av landet under krigen.
Krigsseilere // en vandreutstilling er en krigsseilerutstilling med fokus på livet etter krigen kuratert av folk selv på dugnad i kystsamfunn langs hele norskekysten. I 2020 vil utstillingen vandre som pilot i Agder. På Alsviga brygge er utstillingen satt opp i samarbeid med Veteranforbundet SIOPS Agder i regi av Jan Oscar Fredly.

You may also like

Back to Top