A photo documentary coffee table book produced in collaboration with photographer Carsten Aniksdal and historian Bjørn Tore Rosendahl, including academic texts by guest authors, published by Pax forlag. 
Sem, Idunn; Aniksdal, Carsten; Rosendahl, Bjørn Tore; Varvin, Sverre.
Krigsseilere. Å overleve freden. Etterord ved Sverre Varvin og Bjørn Tore Rosendahl. Pax Forlag 2015 (ISBN 9788253038414) 90 s.
HIOA UiO  
    
I denne fotoboken forteller 16 krigsseilere sine historier om torpederinger, redningsaksjoner, traumer og overlevelsesstrategier både under og etter krigen. Mange av dem forteller - for første gang - om hvordan krigen har preget dem og deres familier i årene etterpå, og om tausheten som har omgitt deres krigsinnsats. Om hvordan staten, omgivelsene og også det kollektive minnet har avvist deres fortellinger om krigens virkelighet på havet.
Krigsseilere er en portrettbok med vekt på livet etterpå, der veteranenes tilbakeblikk på kortfattet vis rommer sterke vitnesbyrd om hvordan opplevelser av krig også gjør freden vanskelig å takle. Samtidig er de portretterte her, med sine senskader og sår, nettopp overlevernes historie. Historien til dem som tross alt overlevde, ikke bare fysisk, men også mentalt. Minnene om dem som ikke gjorde det er likevel levende når disse 16 lar oss ta del i sine historier. 
Boken er et viktig bidrag til å inkludere krigsseilernes glemte innsats i historien, og øke forståelsen for situasjonen for dagens hjelpearbeidere, flyktninger og krigsveteraner i utenlandstjeneste.

You may also like

Back to Top